Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. februára 2007

Znie výrok Hospodinov: Vyslobodím ťa a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa. V jednom westerne ťahali na lane za koňom biedneho, doráňaného muža a keď už bol na pokraji smrti, pricválal nejaký jazdec a presným zásahom prestrelil lano a s nasadením vlastného života ho zachránil. Potom ho celé týždne ošetroval a keď už bol celkom zdravý, prepustil ho na slobodu. Tento zachránený muž prehlásil: „Pane, zachránil si ma od istej smrti, teraz môj život patrí len tebe.“ A tak zostali spolu ako najlepší priatelia. Je to diabol, ktorý nás dostane do takýchto problémov a ťahá nás na lane všelijakých depresií, nenávisti, dlhov, zármutku, krívd a závislostí. Je tu však Syn Boží – Pán Ježiš, ktorý nás s nasadením vlastného života vyslobodil od večnej smrti a dal nám slobodu. Dal si mu už svoj život? Zostaneš s Ním?