Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. februára 2007

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje. Aby evanjelizácia mala čo najlepší účinok, mali by sme postupovať tak, ako americká armáda v II. svetovej vojne. Najprv nad nepriateľské územie nalietavali bombardéry. To bol útok zo vzduchu – ako naše modlitby. Potom nastúpilo delostrelectvo, pozemné ťažké zbrane – ako naše dobré skutky (Ef 2,10). Až potom nastúpili pešiaci – ako náš osobný kontakt. Keď Pán Boh pripraví okolnosti okolo nás – dá nám možnosť aj niekomu nezištne pomôcť, až potom je pripravená pôda na zvestovanie evanjelia o Božej láske k hriešnikom, o Jeho smrti za naše hriechy a o Jeho vzkriesení pre naše ospravedlnenie (R 4,25). Skúsme sa dnes zamyslieť, či netreba niečo zmeniť v našom prístupe k ľuďom okolo nás! Najmä sa nehanbime za Kristovo evanjelium! A nezabudnime: evanjelizácia – modlitba, dobré skutky, osobný kontakt.