Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. februára 2007

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. Raz som mal milú návštevu: vysvetľovali mi, že my visíme na Bohu, akoby na reťazi (zákon) a keď sa pretrhne čo i len jedno očko (nesvätenie soboty) spadneme. Ja som im na to vyznal, že ja visím na lanku milosti a tak moje srdce je preplnené vďačnosťou a nie pocitom záslužnosti. Jozef Laufer, známy český spevák, rozprával v jednej relácii o tom, ako prežil veľmi zvláštne veci vo svojom živote. Ako židovská rodina ušli pred II. svetovou vojnou z Čiech do Francúzska a potom do Londýna. Keď sa tam skrývali v pivnici jedného bloku, tak ich počas bombardovania zasiahla bomba, ktorá prerazila všetky stropy až do pivnice a – nevybuchla. Pyrotechnici ju rozobrali a veľký bol ich údiv – bola plná piesku – s lístkom, na ktorom bolo napísané: „Smrť fašizmu!“ Niekto „tam hore“ na nich myslel. Skutočne, ani my nevieme, kedy a ako nás Pán Boh chráni, aby nás priviedol cez pokánie a vďačnosť k sebe. – Takže na čom zakladáš svoj vzťah s Bohom ty, milý brat, sestra? Na zákone, či na milosti?