Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. februára 2007

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Ak ľudia niečo nie sú schopní pochopiť, tak je to Božia láska. Prečo by mal Boh za niekoho zomierať? Prečo by som mal potrebovať záchranu od svojich hriechov? Ak ty sám niekedy strácaš istotu, či ťa môže mať Boh ešte stále rád, ak vo chvíľach, keď ti je ťažko, keď ťa zvádza hriech a telo, nevieš odolávať, spomeň si na Pavlove slová: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (R 5,8) Boh nás nikdy pri svojom pláne záchrany nemal v úmysle nechať na pochybách, kam patríme a kde je naša istota. Vyznal si, že Pán Ježiš je tvojím Pánom a Spasiteľom? Prijal si ho do svojho srdca? Vieš, že máš Ducha Svätého, že máš Jeho moc a autoritu? Ak áno, sláva Bohu! Si doma, máš istotu, lebo ti ju garantuje sám Boh! A keď niekedy sklameme alebo padneme v hriechu, slová apoštola Jána nám dávajú odpoveď: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1J 2,1)