Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. februára 2007

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh. Pri rozhovoroch o príbehu rajskej záhrady a s ním spojeného prvého hriechu mi je niekedy ľúto Evy, pretože z celej tejto aféry vychádza dosť negatívne. Eva sa dala oklamať, Eva podľahla, Eva vzala ovocie, Eva z neho dala jesť mužovi. Ach, tá žena! Na tomto mieste predovšetkým my, muži, radi končíme premýšľanie o príčine pádu v záhrade Eden a konštatujeme známym „za všetkým hľadaj ženu“. Kde bol však Adam? Stál hneď vedľa nej. Pravdepodobne bol všetkého svedkom. A mlčal. Prizeral sa, ako diabol manipuluje ženu a nezasiahol z Bohom danej autority. Mlčal. Preto on, ako muž, nesie plnú zodpovednosť za to, čo sa tam udialo. Odvtedy sa rodíme do Adamovej telesnej rodiny a každý z nás má rodovú líniu, ktorá vedie do istej smrti. Zdedili sme jeho vinu, jeho prekliatie, stratili sme Božiu slávu a všetky Bohom dané výsady a privilégiá. A pokračovanie je už iba o Božej láske a o druhom Adamovi – Ježišovi Kristovi, ktorý má moc a autoritu od svojho Otca odstrániť mocou kríža dedičný aj akýkoľvek iný hriech. Stačí prísť na to správne miesto a neutápať sa v minulosti.