Slovak Czech English German Polish

Marec

Štvrtok, 01. marca 2007

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. marca 2007

Piatok, 02. marca 2007

Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom.

Čítať ďalej: Piatok, 02. marca 2007

Sobota, 03. marca 2007

Chvejte sa a nehrešte!

Čítať ďalej: Sobota, 03. marca 2007

Nedeľa, 04. marca 2007

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. marca 2007

Pondelok, 05. marca 2007

Skončia sa dni tvojho smútku.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. marca 2007

Utorok, 06. marca 2007

Abrám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Čítať ďalej: Utorok, 06. marca 2007

Streda, 07. marca 2007

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Čítať ďalej: Streda, 07. marca 2007

Štvrtok, 08. marca 2007

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. marca 2007

Piatok, 09. marca 2007

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou.

Čítať ďalej: Piatok, 09. marca 2007

Sobota, 10. marca 2007

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Čítať ďalej: Sobota, 10. marca 2007