Slovak Czech English German Polish

Marec

Štvrtok, 01. marca 2007

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Piatok, 02. marca 2007

Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom.

Register to read more...

Sobota, 03. marca 2007

Chvejte sa a nehrešte!

Register to read more...

Nedeľa, 04. marca 2007

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. marca 2007

Skončia sa dni tvojho smútku.

Register to read more...

Utorok, 06. marca 2007

Abrám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

Streda, 07. marca 2007

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Štvrtok, 08. marca 2007

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Piatok, 09. marca 2007

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 10. marca 2007

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

KALENDÁR