Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. marca 2007

Ja, Hospodin, som sa nezmenil. Ak je v našom jazyku nejaké slovo, ktorého sa snažíme zbaviť a úplne ho vymazať z reči a najmä z myšlienok a srdca, tak je to slovo hriech. Negatívne a zlé veci, ktoré dnes robíme, voláme problémami. Niekto sa oddáva alkoholu – má problém. Niekto žije v nevere – asi má nejaký problém. Niekto kradne? – „Kto nekradne, okráda rodinu“ – určite takto rieši vo svojom živote nejakú problémovú situáciu. Dôvod, prečo hriech nenazývame hriechom, ale problémom, je v tom, že s problémom nič nemusíme robiť, kvôli problému sa nemusíme meniť a nemusíme byť zásadoví, kým hriech nám takýto krycí manéver nedovoľuje, ale stavia nás pred „holú“ pravdu o nás, našom charaktere a našom srdci. Lenže Boh rieši hriech a nie problém. Problém, a vážny, budú mať všetci tí, ktorí sa rozhodli ignorovať fakt, že žijú v hriechu a že z tejto situácie niet východiska. „Sľubujú im slobodu, a sami sú otrokmi skazy; každý zaiste je otrokom toho, kto ho premohol.“ (2Pt 2,19) Preto potrebujeme, aby naše hriešne telo, myšlienky a srdce boli zničené, odstránené. Potrebujeme, aby bol odstránený hriech, ktorého sme všetci otrokmi. Preto sú pre nás také dôležité slová Pána Ježiša na kríži: „Je dokonané“ (J 19,30)! Za všetky naše hriechy! Sláva Bohu!