Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. marca 2007

Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. V našom dnešnom texte máme veľmi zaujímavý úvod. Pavol hovorí na adresu kresťanov o sile hriechu. „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam.“ (R 6,12) Asi každý jeden z nás zistil, že ak voči niečomu nie sme imúnni, tak je to hriech, ktorý na nás stále s obrovskou intenzitou útočí. Diabol nie je hlupák, a vie veľmi dobre, kde je naše slabé miesto. Nevysiela svoje ohnivé šípy len tak do vzduchu, ale každý jeden zasiahne cieľ. Tiež by sme si mali ako kresťania, teda tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, uvedomiť, že práve na nás je upriamená všetka Satanova zloba, nenávisť a hnev. Jeho jediná túžba je, aby nás zničil a nakoniec zabil. To nie sú rozprávky ani science-fiction, ako by sme radi verili, to je nekompromisná realita duchovného boja, v ktorom sa každý jeden z nás nachádza. Je na každom jednom z nás, či dovolíme hriechu, aby v našom živote kraľoval. Je na našom rozhodnutí, ako bude vyzerať náš kresťanský život, v akej moci ho budeme žiť. A práve to je tragické, že pri pohľade na našu cirkev, na duchovný život našich zborov sme nútení konštatovať, že hriech vo svojej zhubnej moci kraľuje tam, kde by mal panovať Pán Ježiš Kristus. Lenže to už je náš problém. Boh svoj diel urobil, je na nás, ako s Božou mocou, ktorú nám zveril, naložíme, a do akej miery dovolíme Duchu Svätému, aby nás menil na obraz Ježiša Krista.