Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. marca 2007

Chvejte sa a nehrešte! Dnešný svet, v ktorom žijeme, je svetom zákonov, zákazov, príkazov a nariadení. Pokiaľ je štátne zriadenie demokratické, tak je to v poriadku. Zákony sú na to, aby nás chránili, zaisťovali nám bezpečie, sociálne istoty, ochranu našich ľudských práv a slobôd, ochranu majetku, zdravia atď. Všetci to dobre poznáme. Máme však, žiaľ, aj dosť skúseností s tým, keď zákony zlyhajú, sú zneužité alebo prekrútené. S inou formou zákona a zákonníctva sa stretávame v cirkvi a kresťanstve. Stará Zmluva nám dosť podrobne vysvetľuje fungovanie, princíp a zmysel zákona, Nová Zmluva túto problematiku posúva do nového svetla. Pán Ježiš mal nejeden prudký stret a spor práve so zákonníkmi a farizejmi, teda ľuďmi reprezentujúcimi zákon. Títo muži dávali dôraz na absolútne dodržiavanie všetkých príkazov a zákazov, z ktorých veľkú časť sami „dotvorili a vylepšili“. Pán Ježiš im to neraz vytkol a tvrdo ich zahriakol. Pokúsme sa byť kritickí voči sebe a svojmu postoju k Bohu. Zistíme, že sa príliš často správame zákonnícky a vypočítavo. Koľkokrát sa pristihneme, že tým, ako žijeme, sa snažíme zaslúžiť si Božiu priazeň a spasenie. Že si to vlastným správaním a konaním skutkov môžeme zarobiť. „Veď ja chodím pravidelne do kostola, som pokrstený, konfirmovaný...“ Boh nám dal milosť a odpustenie našich hriechov zadarmo – z lásky k nám, a to ešte vtedy, keď sme ho nepoznali, keď sme žili v hriechu, ďaleko od Boha. Uvedomme si, že Božiu priazeň a lásku si ničím nemôžeme zaslúžiť, tobôž nie kúpiť! Keby to tak malo byť, tak sme už odsúdení na smrť, lebo nemáme žiadnu šancu zaslúžiť si Pána Boha. Na to sme príliš hriešni a zahľadení do seba. Vďaka Bohu, že sme dostali ten najvzácnejší dar – Pána Ježiša Krista – zadarmo, z lásky.