Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. marca 2007

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov. Konštatovanie „mnohí v Neho uverili“ (v. 30) v texte hovorí o Ježišovom úspechu pri Jeho konfrontácii so Židmi. Ježiš boduje aj medzi tými, ktorí mu neboli myšlienkami naklonení. Ako to dokázal? Ako to máme v misijnej činnosti zvládnuť na Jeho mieste my, dnes? Nejeden zbožný kresťan niekedy smutne konštatuje, že by chcel neveriaceho priviesť k viere a nedarí sa mu to. Mal Pán Ježiš na to nejaký patent? Čo dokázalo v Jeho prípade zabrať, priviesť k premýšľaniu a napokon k viere? V texte nenájdeme žiadny dôkazový materiál v zmysle 2 + 2 = 4. Ježiš sa vo svojej reči nevyhýba ani problematickým otázkam, ktorými by si mohol poslucháčov odpudiť. Jasne o tom hovoria slová „umriete v hriechoch“ (v. 24) a „mám vás súdiť“ (v. 26). Jeho slová teda nie sú krasorečnením v zmysle porekadla: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“. To by ľudia určite dokázali odhaliť. Ktoré kritéria rozhodli o Jeho presvedčivosti? Ježiš si je vedomý svojho poslania (v. 26). Ak nebudeme presvedčení o tom, že to, čo konáme, robíme z poverenia Božej moci, bude nám chýbať zápal pre vec, iskra, ktorá dokáže preskočiť k inému srdcu a zapáliť v ňom oheň viery. Osobné presvedčenie o pravde, ktorú sme počuli od Neho (v. 26) je ďalším dôležitým kritériom hlásateľa evanjelia. Nemožno presvedčiť niekoho o niečom, v čom máme sami vnútorné pochybnosti. Najsilnejším kritériom presvedčivosti je veľkosť obete, ktorú sme ochotní priniesť pre Božie posolstvo (v. 28). V pôstnej dobe si pripomíname pašiovú cestu obety Pána Ježiša („povýšenie Syna človeka“), ktorá v dejinách už mnohých priviedla k viere. Presvedčila aj Teba? Ak áno, potom sa staň svedkom „Povýšeného“ a vydávaj svedectvo podľa kritérií, ktoré boli Jemu vlastné!