Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. marca 2007

Skončia sa dni tvojho smútku. Určite poznáte porekadlo: „čo oči nevidia, to srdce nebolí.“ Človeka až samotné poznanie privedie k bolesti a nespokojnosti s danou situáciou alebo slovom. Tak to funguje nielen v telesnom slova zmysle, ale aj v duchovnom živote. „Bez zákona je hriech mŕtvy“ (v. 8b). To neznamená, že hriech bez zákona prestáva existovať, ale skôr, že „hriech sa nepočíta, keď nieto zákona“ (R 5,13). To však, že hriech sa nepočíta, že nie sme braní na zodpovednosť neznamená, že účinky hriechu, ktoré vedú k smrti, sa nás netýkajú. Pripodobnil by som to k situácii človeka, ktorý ochorel. Kým nevie o svojej chorobe a koná veci, ktoré jej napomáhajú nenesie za takéto konanie zodpovednosť. Táto nevedomosť však chorobu nezastaví. Iná situácia však nastáva, ak svoju chorobu spoznal a od lekára má inštrukcie, čoho sa má vyvarovať, aby mohol so svojou chorobou bojovať a nekoná tak. Potom nesie za svoje konanie a stav choroby priamu zodpovednosť. Nie vždy chcú ľudia vedieť o svojom zdravotnom stave. Poznanie o svojej chorobe niekedy vnímajú ako niečo negatívne, hoci opak je pravdou. Vyhovuje im sladký sebaklam. Príkazy a inštrukcie lekára však nie sú nič zlé. Vnášajú do situácie choroby svetlo a povzbudzujú k zodpovednému zápasu. Tak je to aj s Božím zákonom. On odhaľuje našu duchovnú diagnózu. Nie je zlý, aj keď v jeho svetle zneistieme. Je svätý a spravodlivý (v. 12). Nespôsobuje smrť, ale iba na nebezpečenstvo smrti poukazuje a robí ho živým v našom vedomí. Toto svetlo od Boha nás vedie k zodpovednému zápasu s hriechom, ktorý privádza smrť. Konfrontuješ svoj život s Božím Slovom, poznajúc svetlo z Jeho zákona, ktoré ťa povedie k zápasu s hriechom, alebo volíš cestu sladkej nevedomosti? Sladká nevedomosť však nie je výhra, ale smrť.