Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. marca 2007

Abrám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť. K víťazstvu nad hriechom potrebujem liek milosti. Na ceste viery sme mnohokrát zmätení svojím vlastným konaním. Vieme, že máme spraviť nejakú dobrú vec alebo vystríhať sa zlého a nedarí sa nám to. Niečomu sa chceme vyhnúť a ono sa pre nás napodiv stáva silne príťažlivým. Ako vyriešiť túto dilemu v nás? Ako zvíťaziť v ťažkom duchovnom zápase? Aj keď samotný Boží zákon ukáže na náš hriech a pozve k zápasu proti nemu, nemáme vždy silu sa podľa neho zariadiť (v. 18). Odrieknuť si kúsok koláča sa zdá jednoduché, ale ľahšie sa to povie, ako urobí. Odmietnuť koláč má problém niekedy aj diabetik, ktorý vie, že mu to uškodí. Samotné zriekanie sa sladkých vecí však diabetikovi v zápase s chorobou nestačí. Potrebuje aj lieky, ktoré mu pomáhajú. Aj keď je Diabetes úplne nevyliečiteľná choroba, užívanie lieku a pevná vôľa sú predsa len nevyhnutné v zápase s ňou a umožňujú dôstojný život chorého. Podobne (hovorí Pavel) je to aj v duchovnej oblasti. Napriek tomu, že sme uverili, stále zostávame v tele (v. 14) a v jeho žiadostiach, hoci proti nim bojujeme (v. 15-18). Samotná vôľa k víťazstvu nad duchovnou chorobou – hriechom – nestačí. Potrebujeme liek. Pavel o tomto lieku vie. Je ním vykupiteľská krv, ktorú nám Boh ponúkol v Kristovej obeti (v. 25). Tvoj víťazný boj s hriechom potrebuje tento liek. Nezabudni ho užívať!