Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. marca 2007

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali. Byť synom alebo dcérou nejakej významnej osobnosti nie je jednoduché. Závidíme im možností, ktoré majú, popularitu, ktorú si po boku svojho rodiča užívajú. Tento stav však so sebou prináša aj inú stránku – a to zodpovednosť. Musím si dávať pozor na reči, na obliekanie, na správanie, aby som neurobil hanbu sebe i rodičom. V Krste Svätom sme sa stali synmi a dcérami tej najvyššej celebrity – Pána Boha. Synovstvo Božie je tou najväčšou výsadou, akej sa nám mohlo dostať. Ako sa to úžasné vedomie, že sme dietky Božie, má prejaviť v praxi? Apoštol Pavel hovorí, že sa musíme nechať viesť Duchom Božím. Kto je pre nás najvyššou autoritou? Čím sa nechávame viesť? Ak sa chceme nechať viesť, potom sa musíme otvárať pôsobeniu Ducha Svätého. Duch Svätý prichádza do nášho života tam, kde sa Mu otvárame – v modlitbe. Boh nám nie je ďaleký a čaká aj na naše „Abba, Otče“ (v. 15). Modlitba, ktorá nás otvára pre úzky vzťah s Bohom, upevňuje v nás nádej na dedičstvo Božie. Synovia Boží sú dietkami nádeje dedičstva. Bez tejto nádeje nemá zmysel bojovať boj viery. Aj vtedy, keď trpíme, dáva nádej na dedičstvo Božie zmysel Kristovej ceste, ktorú ako kresťania nasledujeme (v. 17). Vnímaš sa ako syn a dcéra Božia? Potom ťa to zaväzuje, aby si sa nechal viesť Duchom Svätým, budoval svoj vzťah k Bohu skrze modlitbu a žil svoj život s cieľom dedičstva.