Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. marca 2007

Bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. Mladý Jeremiáš dostal od Hospodina úlohu: mal hlásať Božiu vôľu, oznamovať Božie Slovo. Božie Slovo, ktoré karhá a napomína ľudí, keď sú neposlušní. Božie Slovo, ktoré povzbudzuje a dáva nádej v ťažkých časoch. Božie Slovo, ktoré je svetlom v temnotách, ktoré zjavuje pravdu. Nebola to jednoduchá úloha, lebo ľudia Božie Slovo nechcú počúvať. Odmietajú karhanie a napomínanie, odmietajú kritiku. Neraz však nechcú počuť ani útechu a povzbudenie. A tak sa zdá, že zvestovať Božie Slovo je zbytočná a márna námaha. Keď k tomu pripočítame, že ten, kto zvestuje Božie Slovo sa stretne s posmechom druhých, ba až s nepriateľstvom, tak to už vôbec nestojí za to. Napriek tomu Pán Boh stále dáva ľuďom túto úlohu. Nielen farárom a kazateľom, je to úloha a poslanie každého kresťana. Môžeme to urobiť napríklad tak, že vezmeme svoju rodinu na Služby Božie. Že budeme vo svojej rodine čítať Božie Slovo – Bibliu. A Pán Boh rovnako, ako Jeremiáša, aj nás povzbudzuje a posilňuje, dáva nám múdrosť na splnenie tejto úlohy. Aj pre dnešný deň.