Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. marca 2007

Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin. Podľa čoho sa rozhoduje, či niekto je alebo nie je kresťan? Stačí, aby sa niekto prihlásil do niektorej cirkvi? Podľa posledného sčítania sa na Slovensku prihlásilo ku kresťanstvu pomerne vysoké percento obyvateľov. Napriek tomu sa zdá, že tie čísla nehovoria nič o skutočnosti duchovného života. Na to, aby bol niekto skutočným kresťanom, nestačí prihlásiť sa do cirkvi. Čo teda ešte treba? Chodiť do kostola? Čítať Bibliu? Modliť sa? Teda vykonávať náboženské obrady? Ani toto nás ešte nemusí urobiť skutočnými kresťanmi. Pán Ježiš povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: ´Pane´, ´Pane´!, vojde do kráľovstva nebeského.“ To, na čom záleží, čo je rozhodujúce, je plnenie Božej vôle. Žiť život naplnený láskou tak, ako nás to učí Ježiš Kristus. Žijem ako Božie dieťa, naplnené láskou Ježiša Krista? To je výzva k zamysleniu nad sebou v tento deň.