Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. marca 2007

Zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie. V každej dobe sa ľudia snažili riešiť svoje problémy, snažili sa dosiahnuť pokojný a zmysluplný život. Snažili sa o to, čo v cirkvi označujeme slovami „spása“ alebo „záchrana“. Jedna z možností ako to dosiahnuť, bolo dôsledné dodržiavanie zákona – teda pravidiel, ktoré upravujú a usmerňujú život človeka. Ibaže touto cestou sa ešte nikomu nepodarilo dosiahnuť cieľ. Na svete sa ešte nenarodil človek, ktorý by bol schopný dodržať a splniť všetky podmienky zákona. Aj pri maximálnej snahe – vždy zakopneme. A tak Pán Boh pred nami otvára druhú cestu. Tou druhou cestou je Ježiš Kristus. Je to možnosť, ktorú sme od Pána Boha dostali, aby sme mohli žiť hodnotný a zmysluplný život na tejto Zemi a zároveň, aby sme mohli byť zachránení od večnej smrti. Pretože Pán Ježiš je pripravený vziať všetky naše pády, naše zlyhania na seba. Kto verí v Neho, nebude zahanbený.