Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. marca 2007

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. Je priam obdivuhodné, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť pre duchovný zážitok. Sú ochotní hodiny a dni meditovať, aby dosiahli osvietenie. Sú ochotní ísť stovky kilometrov, aby mali zjavenie. Čo všetko sme aj my schopní urobiť, aby sme dosiahli duchovné uspokojenie? A pritom máme Božie spasenie na dosah ruky. Blízko teba je slovo. Nemusíme urobiť nič viac, len zareagovať na Božie volanie a prijať Jeho ponuku. A túto možnosť máme, nech sa nachádzame kdekoľvek. Veriť, prežívať a vyjadrovať svoju vieru môžeme na každom mieste a v každom čase – vo svojich rodinách, medzi priateľmi, v zamestnaní, v škole. Keď apoštol Pavol hovorí o viere v srdci a vyznávaní ústami, chce tým ukázať, že naša viera a náš život musia vyjadrovať to isté. Nemôžeme jedno veriť a iné hovoriť. Doma, kde nás nikto nevidí a nepočuje, byť kresťanmi a medzi ľuďmi byť občanmi. Ak svojimi ústami vyznávaš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.