Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. marca 2007

Obráťte sa a budete žiť! Dnešná nedeľa nesie latinské pomenovanie – Laetare, čo v preklade znamená: radujte sa! Myslím, že je dôvod na radosť aj v dnešnom texte. A tiež si myslím, že celý tento týždeň by sa mohol niesť v znamení myšlienok smerujúcich k tomu, aby sme si predstavili cestu spásy, cestu vedúcu pre nás k večnému životu. Hneď dnešný deň nás pozýva k takémuto pohľadu! Pán Ježiš tu celkom jasne hovorí o tom, že kto bude mať večný život: kto verí vo mňa má večný život. Nijaké: možno, asi, snáď, ale celkom jasné „má večný život“. Lenže k tomu, aby som ja mohol mať večný život, musel niekto – a tým bol Pán Ježiš – prejsť cestou, ktorá znamenala, že aj mne je táto cesta spasenia otvorená a umožnená. Teraz je to vykonané, urobené a mne zostáva iba prijať, čo Pán Ježiš vykonal a zariadiť sa podľa toho, ako to On hovorí. A prvým krokom je: „ja som ten živý chlieb... ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky.“ Jesť znamená prijímať. Prijať Pána Ježiša znamená nechať Ho vojsť do svojho života – obrátiť sa. Zrozumiteľnejšie povedané: zmeniť sa od základu a dovoliť, aby celý môj život patril Pánovi Ježišovi. Totiž, aby ten „chlieb života“ – Pán Ježiš – bol vo mne a ja v ňom. Radujme sa! Je pre nás cesta a vieme, čo máme urobiť ako prvý krok: prijať chlieb života – Pána Ježiša!