Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. marca 2007

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti. Ak som sa rozhodol, že chcem vykročiť na cestu spasenia, večného života, je nevyhnutné celkom jasne si uvedomiť, že to pre mňa bude znamenať, aby som vo svojom živote urobil niektoré kroky, ktoré v ňom doteraz chýbali. Prvým krokom je: rozvíjať dar viery, ktorý mi dal Pán Ježiš pri mojom rozhodnutí! Ako? Nuž, počúvaním (čítaním) Božieho Slova. Náš dnešný text totiž jasne hovorí, že viera rastie z počúvania. Môžeme pridať: čítania Božieho Slova. Ak chceme, aby nám malé novonarodené dieťatko nezomrelo, musíme mu zabezpečiť prísun potravy, v jeho prípade mlieka. Len potom bude priberať a rozvíjať sa. Zanedbanie prísunu dobrej potravy by znamenalo postupné chradnutie, až napokon by to viedlo k smrti. Podobne je to aj s vierou, ktorú prijmeme pri svojom rozhodnutí – obrátení – ako dar. Je potrebné, aby rástla, vyvíjala sa. Stagnujúca viera je chorá viera, rastúca viera je živá a zdravá. Tá rastie z počúvania Božieho Slova. Bez Božieho Slova ani dnešný deň nemôže – z pohľadu viery – dopadnúť dobre! Pán Ježiš ako dobrý Pastier nám zabezpečil Bibliou, svojim Slovom dostatok kvalitnej „potravy“ vhodnej pre duchovný rast. Vedel, že ako ovce bez Pastiera by sme museli zahynúť! Aj v dnešný deň môže moja a tvoja viera „podrásť“, ale aj stagnovať, ba dokonca sa aj zmenšiť. A toto môže ovplyvniť každý svojou túžbou po Božom Slove!