Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. marca 2007

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba. Boli by sme radi, keby to tak bolo. Aj táto cesta však má svoje problémy a ťažkosti. Tie majú svoj pôvod vždy v nás, v našej neochote kráčať za Pánom Ježišom. Poznal to aj Eliáš, ktorý sa pre svoj strach, že ho Pán Boh neochráni, rozhodol ujsť. Mnohokrát aj my utekáme, mnohokrát sa vzďaľujeme z cesty k Pánovi Ježišovi. Bolo by dobré, keby sme veľmi dôverne poznali hlas svojho Pastiera Pána Ježiša a išli stále za Ním. Napriek tomu sa vždy nájde aj ovečka, aj niekto spomedzi nás, aj my sami, že sa dokážeme odlúčiť od stáda a ideme svojou vlastnou cestou. Pán Boh je však našim milujúcim Otcom. Tak ako nezavrhol svoj vyvolený národ, nechce zavrhnúť nikoho z nás, ale má aj pre každého z nás dar svojej milosti. Nie je to však milosť lacná. Poznal to aj Eliáš, ba aj vyvolený národ, ktorý prešiel mnohými krutými skúškami, ktoré mali svoj pôvod v neposlušnosti. Cesta spásy má však aj tú možnosť – aby sa ten, kto sa stratil, mohol prijatím milosti odpustenia v pokání vrátiť. Možno sa práve nachádzaš na „svojej“ ceste, možno o tom aj vieš, ale nemáš silu na návrat. Pán Boh, náš nebeský Otec je pripravený v Pánovi Ježišovi Kristovi podať každému, kto sa chce vydať cestou návratu pomocnú ruku. Len ju aj ty musíš vystrieť smerom k Nemu!