Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. marca 2007

Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto zo živých nie je spravodlivý pred Tebou. To, čo nám zaznelo včera z biblického textu listu Rimanom, nachádza svoje potvrdenie v dnešných slovách. Bola – a veríme, že ešte stále je – nám daná možnosť na to, aby sme sa stali účastníkmi cesty spasenia. Národ vyvolený, národ izraelský svojou neposlušnosťou, svojou tvrdohlavosťou otvoril cestu spásy aj pre nás všetkých. Aj my sa, síce, vzďaľujeme, ale je nám ponúknutá milosť odpustenia skrze dielo Pána Ježiša Krista. O tom, ako sa k tejto možnosti postavíme rozhodujeme my sami, každý z nás osobne. Nemôžeme sa skrývať za skupinku, za národ, nemôžeme sa skrývať ani za chyby a nedostatky v cirkvi. My sami rozhodujeme o tom, či nás cesta spásy dovedie do večnej radosti, alebo či zablúdime tam, kde niet radosti, len plač a škrípanie zubov nad nevyužitou možnosťou prežívať nádhernú budúcnosť v prítomnosti Pána Ježiša Krista.