Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. marca 2007

Živý Boh... zachránil Daniela z moci levov. Musíme si dnes uvedomiť, že tak, ako my dnes prijímame, či neprijímame Pána Ježiša, tak sa to raz stane skutočnosťou aj v národe vyvolenom, izraelskom. Príde, tak, ako už raz prišiel, aby podal pomocnú ruku svojmu národu. Mnohé z toho, čo prežijeme na ceste spasenia, záchrany, večného života možno ani nedokážeme pochopiť, lebo naše rozumové, citové, či iné schopnosti sú obmedzené. Tiež si musíme vždy nanovo pripomínať, že Božie cesty sú nepochopiteľné a Božie súdy nevysvetliteľné. Nie sme pripravení na to, aby sme už tu a teraz dokázali spoznať všetko z Božej veľkosti, ale aj lásky a milosti, ktorá sa nám ponúka. Od nás teraz záleží len to, či prijmeme a uveríme, že to, čo nám Pán Boh skrze svoje Slovo hovorí aj na týchto miestach Biblie, je pre nás naozaj to najlepšie. Veríme lekárom, že ich konanie je v záujme nášho zdravia a života, aj keď možno nerozumieme všetkým komplikovaným zákrokom. Prečo by sme nemali veriť Pánu Bohu, Tvorcovi nášho života, že Mu veľmi záleží na každom jednom z nás, aby sme raz mohli spoznať všetko, čomu sme teraz nedokázali porozumieť vo svojom živote, ale možno aj v životoch svojich najbližších.