Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. marca 2007

Takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Človek dokáže Ježiša len ukrižovať. Boh dokáže skrze Ježišov kríž človeka len zachrániť. Kaifáš sa vyrieknutím svojho proroctva stal kazateľom evanjelia. To, že Ježiš zobral na seba vinu celého ľudu, bolo nielen menšie zlo, ale aj Božia vôľa. Boh inak nemohol. Pre našu záchranu nebolo inej cesty. Pre našu záchranu dal všetko, svojho jediného Syna. ...a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. (2K 5,15). Milý Bože, žasnem nad Tvojimi cestami i spôsobmi! Žasnem nad tým, že si nás nezavrhol, keď vieš, koľko je v nás zla, nenávisti, sebectva, hriechu! Ty si však vedel, že inej cesty a spôsobu niet. Urobil si to, čo bolo pre našu záchranu potrebné. Sám zomieraš za nás všetkých. Ďakujem Ti, Pane, že si sa stal človekom a svojou božskou mocou si nás vymanil spod okov smrti! Nechceme Ťa viac zarmucovať svojimi hriechmi, ale pamätať na Tvoju smrť, kríž i vzkriesenie a prehodnocovať svoje konanie, myslenie a hovorenie.