Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. marca 2007

Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej. Pán Ježiš – na rozdiel od učeníkov – ženin čin vyzdvihol. Čo urobíme z lásky k svojmu Spasiteľovi, na to sa nikdy nezabudne. To pretrvá až do večnosti. Ženin skutok lásky sa oznamuje svetu dodnes. „Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila.“ Žena urobila čo mohla, a tým preukázala službu Ježišovi v najvhodnejšom čase. Čo robíš ty pre svojho Spasiteľa a blížneho? Urobil si, čo si mohol? Blížni potrebujú tvoju pomoc v rôznej podobe. Niekedy stačí blízkosť, úsmev, pohladenie slovom, usmernenie dobrou radou, či Božím slovom, povzbudenie, malá pomoc. Kto im vyjde v ústrety, ten koná prácu pre Krista. Lásku druhého človeka potrebujeme vždy. Hľadaj toho, komu by si preukázal lásku a pomoc a urob nielen všetko, čo môžeš, ale čiň a konaj aj nad svoju dobrú vôľu!