Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. marca 2007

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Vžívam sa, Pane, do udalostí zeleného štvrtku. Je večer. Všetko je už nachystané. Učeníci zasadajú k stolu. Počas jedenia Ježiš vyhlási: Jeden z vás ma zradí. Učeníci v rozpakoch pozerajú jeden na druhého a kladú Mu otázku: Či som to ja, Pane? Tie slová sa hlboko dotýkajú aj mňa. Cítim, že aj ja mám do činenia so zradou! Môžem si povedať, Pane, že som Ťa nikdy nezradil/a? Vždy Ťa, Pane, zrádzam, keď Ti prestávam dôverovať, keď sa od Teba vzďaľujem, keď Ťa prestávam milovať, keď Ťa prestávam počúvať. Zrádzam Ťa, keď dôverujem iba sebe, keď nemilujem druhých, keď nepomôžem druhým, keď urazím druhých, keď hľadám iba svoje výhody. Pane, Ty vieš, že nechcem skončiť v zúfalstve, v zrade. Zmiluj sa nado mnou! Odpusť mi všetky moje vzdialenia od Teba, odchody, nerozumnosti. Tvoje slová sú mi útechou. Tvoja krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov, je mi liekom. Chcem piť z Tvojej krvi, aby mne nehodnej/ému slúžila na očistenie od pýchy, sebectva a zrady. A ktorá je prameňom novej sily, odvahy, nadšenia, pokoja, istoty, dôvery a lásky, zotrvať pri Tebe až do konca.