Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. marca 2007

Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Peter vyhlásil, že radšej zomrie, než by mal zaprieť Krista. O niekoľko hodín neskôr sa všetci učeníci rozpŕchli. Slová často nemajú váhu. Ľahko sa povie, že sme sa odovzdali Kristovi. Oddanosť v slovách nestačí. Naše tvrdenie má význam iba vtedy, keď sa osvedčí v skúške prenasledovania. V ťažkej chorobe, pri strate blízkeho, nešťastí, v utrpení. Naše skutočné odovzdanie sa Kristovi potvrdí iba prežitá skutočnosť. Aká silná je tvoja viera? Vydrží nápor intenzívnej skúšky? V Petrovi sa prebudila stará rybárska povaha. Uvedomil si to, keď kohút tretíkrát zaspieval. V tej chvíli prežil stroskotanie vlastného ja. Čítame, že sa rozpamätal na slovo Pánovo. Viac silných slov a tvrdení nepotreboval. Skutočnosť ukázala svoje. Berme si príklad z Petrovho ďalšieho konania. Bola to cesta pokánia, cesta nahor. Cesta nahor to bude vtedy, keď naše činy potvrdia slová. V opačnom prípade je to cesta nadol.