Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. marca 2007

Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. Dnes ťa, milý brat a sestra, volá Pán so sebou a s tvojimi kresťanskými priateľmi do Getsemanskej záhrady modlitebných zápasov, aby si v tichu volal k nebeskému Otcovi. Iba tam ťa môže pripraviť na tvoje životné zápasy, ktoré modlitbou potrebuješ vybojovať pre svoj život, vieru, pre svojich blížnych i cirkevný zbor. Volá ťa tam aj vtedy, keď prežívaš ťažké dni a hodiny, aby ťa v záhrade zápasov pripravil pre prijatie a uskutočnenie Jeho všemohúcej vôle. Aby ťa povzbudil a dal ti silu na zvládnutie rôznych náročných životných okolností, ktorými budeš prechádzať. Niektoré sa ti budú zdať priťažké, iné dokonca nemožné. Keď prídu hodiny ťažkého utrpenia, keď všetko zlyhá a nič ťa nebude vedieť potešiť, vtedy ti môže veľmi veľa dať táto udalosť zo záhrady zápasu. Tak, ako Ježiš prešiel s pomocou svojho Otca, môžeš aj ty víťazne s Jeho pomocou prejsť cez tie najväčšie pokušenia, trýzne, choroby, smútky, nešťastia, nepokoje. Ďakujeme, Pane Ježišu, za zápas, ktorý si vybojoval v Getsemanskej záhrade a za to, že cez naše zápasy prechádzaš s nami Ty sám! Je to pre nás veľké posilnenie.