Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. marca 2007

Veď či môže prebývať Boh na zemi? Okolo Ježiša sa zoskupujú výrazné osobnosti. Zradca Judáš, horlivec Peter, zástup, veľkňazi. Čo asi v tej dramatickej chvíli cítili? Judáš zrádza bozkom, vojaci sa približujú k Ježišovi. Horlivý Peter rýchlo a pohotovo bráni svojho Pána. Nerozmýšľa, ale koná. Zotne Malchusovi ucho. Malchus sa nestačil ani spamätať a hneď vidí Pána ako na ňom s láskou vykonáva zázrak uzdravenia. Prekvapenie, údiv, rozčarovanie? Aké boli jeho pocity? Ježiš sa nebráni pred vojakmi, ale vykonáva div. A Petra napomína, že všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Tí, ktorí svoj život zasvätia boju proti Ježišovi, ktorí zo všetkých síl konajú proti Nemu, jedného dňa budú musieť pred ním kapitulovať. Aj veľký cisár Julián na smrteľnej posteli – po tom, čo celý svoj život zasvätil prenasledovaniu kresťanov a uctievaniu pohanských božstiev – pred svojou smrťou povedal pamätnú vetu: „Tak predsa si zvíťazil Galilejský!“ Nech On víťazí aj medzi nami – v našom okolí! Modlime sa, aby víťazil Pán, Jeho myšlienky, plány v našom zbore, cirkvi, politike, na našom Slovensku, v Európe! Modlime sa, aby Pán Ježiš otvoril sluch tým, ktorí Ho prestali počúvať! Modlime sa, aby aj naše uši boli citlivé na Ježišovo Slovo, ktoré nás vedie z našej hriešnosti k obráteniu, čistote, svätosti a k novote života!