Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. marca 2007

Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho... a Hospodina nehľadajú. Peter nasleduje Pána až na dvor veľkňazov. Všetci učeníci sa zo strachu rozutekali. Peter chcel vedieť, ako sa to s Jeho Pánom skončí. Veľkňazi dlho hľadali falošné svedectvá proti Ježišovi, aby Ho usmrtili. Až napokon prišli dvaja, a tí krivo svedčili. Veľkňazi sa dočkali zlého svedectva. Petrovi to nebolo ľahostajné. Isto sa v ňom búrilo celé vnútro, ťažko to prijímal. Možno sa hneval aj na seba, že je taký bezmocný a slabý oproti davu zákonníkov, starších a veľkňazov. Mal strach oponovať. Mal strach vydať o Ňom dobré svedectvo. Iste si myslel, že by to aj tak nepomohlo. A tak len mlčky, z diaľky pozoruje celú situáciu. Koľkokrát aj my mlčky, zďaleka počúvame polopravdy o našich blížnych a máme strach zasiahnuť, alebo sa zastať človeka, ktorého povesť niekto iný znevažuje, ničí. Máme strach vyčnievať z radu ostatných. Namiesto toho, aby sme zasiahli a povedali, ako sa veci skutočne majú, iba stojíme, mlčky im dávame za pravdu a nenápadne sa nechávame strhnúť do osídiel satana. Je tu však aj druhá možnosť. Uvádzať veci na pravú mieru. A tou by sme sa mali nechať viesť.