Slovak Czech English German Polish

Apríl

Nedeľa, 01. apríla 2007

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2007

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2007

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2007

On (Hospodin) dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2007

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2007

Potom Hospodin povzbudil... ducha všetkého ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2007

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2007

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2007

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2007

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

KALENDÁR