Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. apríla 2007

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Je zlomový čas. Pán Ježiš sa modlí v ťažkej chvíli svojho pozemského života. Ide cez kríž do slávy. Vracia sa tam, odkiaľ prišiel na svet kvôli nám, aby zomrel za nás a dal nám večný život. Prišiel na svet, aby nám zjavil Boha ako Otca, ktorý nás miluje a aby nás priviedol k Nemu. Pred svojou smrťou prosí Otca, aby Ho oslávil, aby všetkým bolo zjavné, že je Syn Boží. – Všetci sme na tomto svete len dočasu. Dôležité je poznať zmysel svojej existencie. Nie sme tu ani omylom, ani náhodou, sme tu z vôle nášho nebeského Otca, aby sme na tejto zemi prešli vierou v Ježiša Krista do večného života a tak oslávili Trojjediného Boha v živote, smrti aj po smrti! Zmysel môjho i Tvojho života je v službe lásky naším blížnym na slávu Božiu. Je to náročná úloha, pokiaľ sme v tele na zemi, ale veriacemu je možné všetko. Kvetná nedeľa nás pozýva do sprievodu, ktorý pozdravuje Ježiša ako Kráľa a teší sa, že On prináša spasenie celému svetu. Tebe, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov!