Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. apríla 2007

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Pre strážnu službu bol spev kohúta dobrou správou: noc ustupuje, deň sa priblížil. Pre učeníka Pánovho bol tento spev kohúta zlou, ale užitočnou správou. Priviedol ho k žalostnému plaču, k ľútosti nad tým, že trikrát zaprel svojho Pána. Urobil tak nie pred mocnými štátu a synagógy, ale pred sluhami a slúžkami, pri ohni na dvore veľkňaza. Pán Ježiš predpovedal zlyhanie Petra a možno sa pýtame: „Prečo tomu nezabránil?“ Každý má niesť zodpovednosť za svoje silné slová i za svoje slabosti! – Na niektorých vežiach kostolov Reformovanej cirkvi je znak kohúta ako výzva k bdelosti a zároveň výzva k pokániu, k ľútosti nad naším zlyhaním! Je nám smutno, kedykoľvek s Petrom zapierame slovom i skutkom svojho Pána, ale je správne, ak s ním žalostne plačeme nad sebou a nad svojimi hriechmi. Kajúci Peter dostal rozhrešenie od svojho Pána po vzkriesení v pozdrave „POKOJ VÁM!“ A osobne pri Genezaretskom jazere, kde vyznal: „Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že Ťa milujem“ (J 21,17). Veľký, tichý týždeň je pre nás novou výzvou k prehodnoteniu osobného vzťahu k nášmu Pánovi, k obnoveniu spoločenstva s Ním vo viere cez slovo Božie a sviatosť Jeho večere pod pôsobením Ducha Svätého. Ešte je čas milosti, ešte je to možné urobiť práve dnes! Hociktorá udalosť dnešného dňa môže byť prebúdzajúcim hlasom kohúta. Pohliadni aj na mňa, Pane, odpusť moje zapieranie!