Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. apríla 2007

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu. Toto Judášovo vyznanie je síce úprimné, ale vyrieknuté na nesprávnom mieste. Judáš takto vyznáva pred veľkňazmi, ktorým predtým ponúkol svoje služby a za zradu prijal tridsať strieborných. Oproti nim sa neprehrešil, pred nimi nemal čo vyznávať. Oni sú s jeho službou spokojní. Teraz mu cynicky hovoria: „To je tvoja vec!“ Že ťa trápi svedomie? Že si nešťastný? Že si zostal sám? To je tvoj problém! V tejto situácii mu Satan ponúkol riešenie: „Choď a obes sa, všetko sa vyrieši, na všetko sa zabudne! Niet inej cesty!“ Judášova samovražda je dôsledok straty viery v Boha, odvrátenie sa od Ježiša Krista. Kto volá na Ježiša, ako lotor na kríži, kto i dnes vyznáva pred Ním: „Zhrešil som“ a prosí o odpustenie, toho On neodmietne a nepovie: „To je tvoja vec!“ Tak, ako prijal kajúceho lotra so slovami: „Dnes budeš so mnou v raji“, tak dáva i dnes večný život každému kajúcemu hriešnikovi. Pán Ježiš síce musel byť zradený, ale Judáš nemusel byť zradcom. „Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil“ (Mk 14,21). Otázka osoby Judáša zostáva otvorená, ale jedno je isté: „Ak niekto zhreší, máme Príhovorcu u Otca, Ježiša Krista Spravodlivého“ (1J 2,1). „Nechcem byť Judášom v srdci, Pane môj“!