Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. apríla 2007

On (Hospodin) dvíha bedára z prachu. Toto je Pilátova otázka po tom, čo zlyhal jeho plán prepustiť Ježiša legálnou cestou, bez rizika a vlastnej zodpovednosti. Ľud mal právo pri príležitosti Veľkej noci rozhodnúť o amnestii pre jedného väzňa. Ľud si vybral Barabáša a ten Barabáš bol lotor. Masy sú manipulovateľné aj dnes a málo je tých, čo sú ochotní plávať proti prúdu, čo stoja na strane pravdy aj za cenu poníženia. Kto nemá vlastný názor na duchovný život v cirkvi a národe, preberá názor väčšiny. Je to pohodlné a zdanlivo bezbolestné. Otázkou však zostáva: „Čo teda urobím s Ježišom?“ Kauza sa nekončí tým, že Barabáš je na slobode. Jeho sloboda obmedzuje slobodu iných, šíri strach. Pilát potrebuje viac vojakov, viac peňazí. Priamoúmerne tomu, ako sa zmenšuje záväznosť voči Božej pravde – Božím zákonom, sa zvyšuje kriminalita – a to v každej spoločnosti. Kto poradí Pilátovi v krízovej situácii? Dobre mu radí jeho svedomie, rímske právo i vlastná manželka. Svoju otázku však predkladá židovskej rade a zmanipulovanej mase ľudí. Ta kričí: „Ukrižuj Ho!“ – a vyhráža sa Pilátovi, že ho obviní u cisára. On nemá čisté ruky, aj keď si ich pred nimi umýva. Zodpovednosť za ukrižovanie Ježiša je aj na ňom. – Čo urobíš s Ježišom ty, teraz a tu, kde žiješ, kde väčšina kričí: „Preč s Ním!“? Silácke reči podobné tým Petrovým, že za svojho Majstra položíš život, sú pochybné. V pokore denne z Božej milosti obnovujme svoju vernosť Pánovi až do smrti! Vyznávam Pane: „Ty si pravda, ktorá vyslobodzuje!“