Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. apríla 2007

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Krv baránka na dverách izraelských príbytkov v Egypte bola z n a m e n í m: _x000D_ 1. POSLUŠNOSTI voči Pánu Bohu, ktorý nariadil urobiť toto znamenie. Niekto to mohol ignorovať a vyhlásiť, že je to zbytočné. Pánu Bohu dôverujme a poslúchajme Ho! On nežiada zbytočnosti. 2. PRÍSLUŠNOSTI k Božiemu ľudu. Kto mal na dverách znamenie baránkovej krvi, patril k tým, ktorí sú pripravení na cestu s podpásanými bedrami, obutí, s palicou v rukách a ktorí jedia s chvatom veľkonočného baránka. Patríme k Božiemu ľudu? Máme znamenie krvi Baránkovej? Ona je znamením 3. ZÁCHRANY prvorodených pred smrťou. Keď anjel zhubca vyšiel v noci zabíjať všetko prvorodené, aj faraónovho syna, obišiel každý dom, na ktorom bolo znamenie krvi baránkovej. Nás chráni krv Baránkova pred večným zahynutím, Ona je znamením 4. ŽIVOTA, lebo v krvi je život. Krv Pána Ježiša chráni nielen pred zatratením, ale dáva večný život. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život!“ (J 6,54). Večera Pánova nám toto pripomína stále znova. Krv baránka je znamením 5. MILOSTI. Božia milosť sa zjavila v plnosti času v osobe Ježiša Krista, keď sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Z tohto tela bola vyliata krv za všetkých hriešnikov, aby veriaci mali večný život. „Koľko veríš, toľko máš“ (Luther). Platí to dnes a až naveky! Vyznávam Pane, že si Baránok Boží, ktorý sníma aj môj hriech, vďaka!