Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. apríla 2007

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným. Ježiš je živý a hovorí nám: „Nezdržujte Ma, ale choďte ku svojim bratom a sestrám!“ Nekonáme často naopak? Nezdržujeme Pána Ježiša svojim zmätkom v hlave, svojou slabou vierou a neochotou spoznávať, o čom vlastne kresťanstvo je? Nezostávame pri obyčajných pocitoch náklonnosti k telu, čo visí na kríži? Pocity náklonnosti sú dobré, veď Máriu priviedli k prázdnemu hrobu a tak spoznala radosť z Pánovho vzkriesenia ako prvá. Aj my otvorme srdce, aby ho Boh naplnil radosťou z víťazstva života. Nezabúdajme však, že sme tiež v čomsi prví. Možno sme pochopili pravý význam Veľkej noci skôr, ako naše deti, kolegovia v práci, či susedia. Nebojme sa rozprávať im o tom. Choďme však aj počúvať, lebo každý z nás chápe z kresťanského života niečo iné! Veď Mária zvestovala učeníkom to, čo jej povedal Pán a oni zasa poučili ju o tom, čo sa dozvedeli sami.