Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. apríla 2007

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne! Patríme k Božiemu ľudu? Áno, pokiaľ máme skutočnú vieru. Ak k nemu patríme, nesmú nás prekvapiť urážky, výsmech, či ešte horšie veci. Pána Ježiša nenávideli a povedal, že budú aj nás. Patrí to k životu skutočného kresťana. Nemáme však byť lacní provokatéri, ktorí sa tešia z výsmechu. Nie každá potupa okolia je znakom zdravej viery. Naša hanba a „bláznovstvo pre Krista“ majú vyvierať z lásky. Svet považuje za blázna každého, kto nešliape po druhých kvôli zisku. V poslednom čase aj každého, kto je ochotný venovať svoju vnútornú energiu výchove detí, namiesto toho, aby si čo najdlhšie užíval „života“. Presnejšie povedané, útek od života k opojeniu alkoholom, či vášňou. Svet útočí a mnohí mladí kresťania sa pýtajú: „Unesieme tlak výsmechu dnešnej doby? Netreba radšej pristúpiť na kompromis, aby sme predčasne nezošediveli?“ Biblia však hovorí, že takáto „dnešná doba“ zraňovala veriacich aj pred tisícročiami a Boh ich liečil slovami nádeje, že On odstráni potupu a zotrie slzy z tváre svojich. Lieči aj nás. Možno tak, že vysmievačov privedie o týždeň, či o rok a povedia: „Vieš, mal si vtedy pravdu.“ Možno až v nebi, po bolestivých desaťročiach. Pre lásku sa však oplatí trpieť, všakže?