Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. apríla 2007

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste. Poobzerajme sa okolo seba! Niektorí kresťania si idú až nohy polámať, len aby sa čo najviac podobali svetu. Teraz nemyslím na svet v bežnom zmysle slova. Veď to, čo vidíme, je často naplnené krásou a skutočnou múdrosťou. Biblia nás učí, že máme byť jednoduchí ako holubice, ostražití ako hady, či dôverujúci ako ľalie poľné. „Tento svet“ však v Biblii označuje spôsoby ľudstva podriadené Satanovi. Označuje konanie proti vlastnému dobrému svedomiu a umŕtvovanie Božieho hlasu v sebe. Označuje sebectvo. Napríklad mladí ľudia z hĺbky srdca netúžia po promiskuite, ale okolie ich tlačí: „Ty si to ešte neskúsila? Ty si mal v posteli tak málo dievčat?!“ – a ak nemajú oporu v živom Kristovi, podľahnú. To vedie k rozbitej duši, k zabíjaniu nenarodených detí a k vnútornej slepote. Áno, tak je napísané – kto sa pripodobňuje tomuto svetu, nerozozná, čo je dobré, milé a dokonalé. Chápete, aká je to hrozná pasca? Človek si povie: „Urobím pár krokov do močiara a potom sa vrátim.“ – Netuší však, že oči zalepené blatom, nenájdu cestu späť. Niekedy si vymýšľame veľmi vznešené dôvody, prečo sa pripodobniť svetu – aby nás počúval a priviedli sme ho ku Kristovi. Lenže výsledok je opačný – výskum dokázal, že väčšina Angličanov o sebe hovorí: „Sme veriaci, ale do kostola nechodíme, lebo cirkev nám neukazuje jasnú morálku.“ Áno, svet zavrhne cirkev, ktorá sa mu pripodobňuje.