Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. apríla 2007

Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Deti to vedia. Keď mamička odíde, nemluvňa preplače celé hodiny, lebo cíti, že bez nej neprežije. Dospelí však hovoria, že dnešná doba človeka oslobodzuje od závislosti od iných. Stačí zapnúť práčku, mikrovlnku, či televízor a máme všetko. Časopisy vtláčajú do mysle obraz nezávislej ženy, či muža, ktorí nepotrebujú manželstvo a môžu sa plne venovať kariére. Veď za peniaze im ktosi poskytne všetky služby a k naplneniu citov stačí telenovela, či olympiáda. Lenže čo keď vypnú prúd...? Naša moderná nezávislosť praskne ako bublina a budeme oveľa bezmocnejší, než ľudia v ktorejkoľvek dobe predtým. A oveľa závislejší. Dvere pre nového diktátora sú otvorené. S rukou na vypínači môže prinútiť ľudí šíriť smrť. Preto sa nespoliehajme na elektrinu, či peniaze! Uvedomme si svoju závislosť od druhých a budujme v cirkvi dobré vzťahy, aby sme si vedeli pomôcť v čase núdze! Stvoriteľ sveta vie, prečo nám skrze Bibliu prikazuje vzájomnú lásku. Prikazuje. Teda rozbíja mýtus o tom, že láska je prechodné vzplanutie pocitov a k ľuďom sa máme správať podľa sympatií. Musíme zápasiť o každý úsmev svojich pier. O každý kúsok rozhovoru. A to nie sami, lebo len Kristus má moc premôcť smrť, ktorá zabíja to dobré v nás. Buďme na modlitbách vytrvalí, aby závislosť premohol predovšetkým v našom srdci a vniesol doň svoj život a pokoru pre nás! Tak zachováme nádej na lepší život pre nás a naše deti.