Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. apríla 2007

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili. Priznám sa, že kým som bol ateistom, dane pre mňa znamenali niečo neprijateľné, až nepriateľské. Neskôr ma Kristus naučil inému pohľadu. Už prichádzam na daňový úrad s pochopením, modlitbou a túžbou priniesť zrnko lásky ľuďom, ktorí tam pracujú a sú vystavení zlosti. Dá sa povedať, že vzťah k daňovému úradu je zrkadlom do duše, koľko je v nej živého, teda Kristovho a koľko mŕtvej zloby. Veď dane sú tu nato, aby vrchnosť mohla robiť veci na úžitok pre všetkých. Obzvlášť pre dobrých, aby boli chránení pred vrahmi, či zlodejmi. Boh ustanovil „svetskú“ vrchnosť, aby spoločnosť dobre fungovala. Je síce pravda, že ľudia na čele štátu niekedy zneužívajú Božie poverenie, ale ruku na srdce – nestáva sa to aj nám? Všetci potrebujeme Božiu milosť, teda na vládu nemyslime s horkosťou, ale s modlitbou a najmä s odpustením, aby mohlo byť odpustené aj nám. Inak Boh našu nespokojnosť potrestá. Možno práve nepoctivou vládou. K modlitbe pridajme poctivosť a usilovnú pomoc núdznym! Keď to svet uvidí, hanba mu zabráni robiť zlé veci. Čo však, keď sa vláda zvrhne úplne a nebude postrachom pre zlých, ale dobrých? Aj to sa stáva. Luther síce hovoril o pokore voči každej vrchnosti, ale keď besnela protireformácia, obrancovia Magdeburgu vyhlásili, že proti zlým kniežatám bojovať treba. Aj Bonhoefer sa postavil proti Hitlerovi. Poslušnosť neznamená nekritickosť. Najmä v kresťanskej Európe a na kresťanskom Slovensku sú kresťania povinní jednak spolupodieľať sa na vláde, a jednak byť voči nej kritickí a odporovať tomu, čo je zlé.