Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. apríla 2007

Volal si v súžení a vytrhol som ťa. Slovo „nevera“ sa nám môže zdať ako kresťanské slovo, ktoré dnes človeku nemá čo povedať. Opak je však pravdou. Žijeme v dobe nevery a nedôvery. Naučili sme sa neveriť a nedôverovať nikomu a ničomu, iba sebe. A tu zrazu, prichádza Ježiš a chce, aby sme verili len Jemu. Zjavuje sa nám tak, ako učeníkom, a to len preto, aby sme spoznali Jeho lásku. Zjavuje nám svoju lásku na ceste do práce, na ceste do chrámu, v spoločenstve aj v súkromí a chce, aby sme aj dnes videli Jeho kríž a zápas za nás. Aj dnešný deň má povzbudiť našu vieru v Jeho milosrdenstvo a v Jeho lásku. Je to nedeľa ako každá iná, ale pre nás dnes môže byť výnimočná. Opäť sa k nám Ježiš priblíži vo svojom Slove. Opäť nás pozve k dôvere v Jeho lásku. Opäť nás uistí o tom, že nás miluje – napriek našim slabostiam. Jeho zápas za nás sa neskončil na dreve kríža, ale prebieha v každom z nás a každý deň nášho života. Prežime preto tento deň v radosti, že Pán Ježiš sa dáva nájsť – nám i našim blízkym -a že nám dáva istotu spasenia!