Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. apríla 2007

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností. Každý z nás má vo svojom živote nejaké hobby. Možno niekto hrá šachy, niekto sa možno rád bicykluje, niekto iný zase rád varí. Koľko ľudí, toľko chutí. Najpodivnejšia je však tá Ježišova – záľuba v hriešnom človeku. Moje záľuby prinášajú väčšinou osoh iba mne samému. Tá Ježišova prináša úžitok všetkým. Lebo z Jeho rán, z Jeho potupenia je naša – i moja záchrana. Kristus nemal záľubu v sebe, ale vo mne, v hriešnom človeku. Môj život uznal za taký, za ktorý sa oplatí umrieť. Dal mu novú hodnotu. Preto ho už nemôžem využívať len pre seba a pre svoje dobro, ale musím hľadať toho, komu ukážem, čo som od Spasiteľa prijal. Keďže ja som sa stal tým, v kom má Ježiš záľubu, môj život musí smerovať k budovaniu vzťahu s blížnymi, najmä s tými slabšími odo mňa. Keďže môj Pán trpezlivo znášal všetko pohanenie, i ja mám trpezlivo znášať mdloby a slabosti bratov a sestier okolo mňa. Mať záľubu nielen vo svojom živote, ale aj v živote mojich blízkych. Nemysli preto dnes len na seba; pozri sa na Ježiša a vnímaj človeka vedľa seba s láskou!