Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. apríla 2007

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím! Apoštol Pavol píše, že Ježiš sa stal služobníkom pravdy Božej, aby potvrdil zasľúbenia. My, ľudia, máme radi potvrdenia. Keď niečo kupujeme v obchode za veľmi vysokú cenu, pýtame si aj potvrdenie, aby sme to v prípade poruchy mohli vrátiť. Aj my sme boli draho vykúpení, aj nám nebeský Otec dáva v Ježišovi Kristovi také potvrdenie svojej lásky nad naším životom. Ježiš sa stal služobníkom pravdy Božej – teda Božej lásky k hriešnemu človeku. Lepšia potvrdenka na život viery už neexistuje. Je to záruka nie na rok, ale na večnosť! Boli by sme možno radi, keby sa ešte doplnili evanjeliá, niečo nám bolo podrobnejšie vysvetlené; ale máme len tú pravdu, že Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych pre nás. Božie Slovo nám dnes cituje verše starej Zmluvy, aby sme lepšie pochopili, že Kristova smrť za nás nebola dielom náhody, ale aktom veľkej Božej lásky k nám. Tieto svedectvá predpovedali, čo sa stane s Božím Synom. Že nebeský Otec ho vydá za nás, že Ježiš sa stane bratom a služobníkom nás všetkých. Čo sa aj stalo. Plnosť Jeho lásky zachránila náš život pre Božie kráľovstvo. Uprime dnes svoj pohľad na kríž a prijmime pravdu o svojom hriešnom živote i o Ježišovom utrpení! Nech nám to je na spasenie!