Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. apríla 2007

Je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Náš život sa často podobá putovaniu po neznámej krajine. Tam je veľmi dôležitý sprievodca, ktorý pozná cestu, ktorý pomôže vyhnúť sa nebezpečenstvám a v prípade potreby človeka aj ochráni. A presne takým sprievodcom v našom živote je Pán Ježiš. Apoštol Pavol to vedel veľmi dobre. Precestoval mnoho ciest a vedel, aký dôležitý je Pán Ježiš na ceste jeho života. Aj naša dnešná cesta má možno mnoho smerov a niekoľko cieľov, ale dôležité je to, aby sme po nej kráčali – cestovali – s Ježišom. Lebo iba tak zvládneme úskalia a dokážeme sa vyhnúť nebezpečenstvám, dokážeme vidieť aj spolucestujúcich a ich problémy. Dokážeme prinášať aj obete, dokážeme si navzájom pomáhať. Veď to je zmyslom nášho cestovania životom, aby sme „jedni druhých bremená znášali“ a tak naplnili Kristov zákon, ktorým je Jeho láska medzi nami. Využime preto dnešný deň a kráčajme za dobrým sprievodcom a všímajme si aj potreby druhých! Nasledujme Pána Ježiša, aby naša služba bola príjemná a aby sme prichádzali s radosťou!