Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. apríla 2007

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí. Harmónia a porozumenie sú pre spoločenstvo veriacich jedným z najväčších darov. Nikdy sa nesmú považovať za samozrejmosť! O budovanie a udržiavanie pravého kresťanského spoločenstva sa treba vedome starať a usilovať. Aj tá najväčšia námaha by vyšla nazmar, keby nevychádzala z viery v Pána Ježiša Krista, keby On nebol „stredom“. Kým pýcha rozdeľuje ľudí a zabíja spoločenstvo, pokora a služba nasledovníkov trpiaceho a slúžiaceho Pána prekonáva všetky prekážky a bariéry. Natoľko, nakoľko je ochotná prijať pravé evanjelium. Apoštol Pavel upozorňuje, že falošní nasledovníci neslúžia Pánovi Kristovi, ale svojmu bruchu a svojimi úlisnými a sladkými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí im uverili. Pre cirkevný zbor sú veľkou hrozbou, preto apoštol verí, že účinnou obranou pred nimi je múdrosť v dobrom a neprístupnosť k zlému. Veď Pán ju dá tým, ktorí o ňu prosia, aby sa odvrátili od nepravého učenia a boli utvrdení podľa evanjelia a podľa zvesti Ježiša Krista.