Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. apríla 2007

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Dnešný človek, ktorý si tak vysoko cení vzdelanie a múdrosť, netuší, aké poklady múdrosti by mohol načerpať z Písma Svätého. Vrcholom múdrosti je zvesť Kristovho evanjelia. Je však chybné, ak dostatočne neoceňujeme aj praktickú múdrosť pre každodenný život, ktorú obsahuje kniha Prísloví. Úvod predstavuje jej autora, kráľa Šalamúna, ktorý sa stal symbolom ľudskej múdrosti. Dodnes nie je vzácnosťou stretnúť ľudí, ktorí si mimoriadne zakladajú na svojej domnelej inteligencii. Na každom kroku presviedčajú okolie o svojej výnimočnosti, čo signalizuje, že ešte nedospeli k pravej múdrosti. Zabúdajú, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Akú múdrosť môže mať človek, ktorý sa chváli svojou geniálnou pamäťou, ale nevie nič o múdrosti, ktorá je „zhora“? (Jk 3,13-18) Takého často zahanbí aj jednoduchý človek. Modlime sa za dar pravej múdrosti, ktorá je len u Ježiša ako Pôvodcu a Dokonávateľa viery!