Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. apríla 2007

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov. Iste nie náhodou hneď po úvode knihy Prísloví, ktorý napomína k múdrosti, nachádzame výstrahu pred zvodmi hriešnikov. Ochranou pred ich úkladmi je ochota počúvať napomínania otca a poučenie svojej matky. Hoci navonok pôsobia prísne a obmedzujúco, v skutočnosti sú účinným prostriedkom proti poblúdeniu. Samozrejme, že to platí len tam, kde rodičia veria v Ježiša, pridŕžajú sa Božieho Slova, ctia si Desatoro a to všetko prenášajú do výchovy svojich detí. Mladý človek neraz ani nevie – ani nemôže – bez upozornenia rodičov prehliadnuť zákernosť niektorých ľudí, pre ktorých sa hriech stal životným programom. Včas vyslovené, láskyplné, aj keď často tvrdé a nepríjemné varovanie pred zlom, môže zachrániť ľudské životy. Žiaľ, čoraz častejšie máme možnosť vidieť rodičov, ktorí bezradne žasnú nad výčinmi svojich detí. Nepriznávajú sa k nim, ba nechcú ani uveriť, že by ich deti boli schopné konať zlo. A to aj napriek tomu, že museli dávno vidieť, že ich deti sa vyberajú nesprávnym smerom. Nevidia, že žnú len to, čo zasiali. Neviedli ich k nasledovaniu Pána Ježiša, k poznaniu Božieho Slova, ktoré včas upozorňuje na nebezpečenstvo a pomáha rozoznať dobré od zlého. „Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju okrídlenci vidia.“ (v. l7)