Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 11. apríla 2007

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Čítať ďalej: Streda, 11. apríla 2007

Štvrtok, 12. apríla 2007

Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. apríla 2007

Piatok, 13. apríla 2007

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Čítať ďalej: Piatok, 13. apríla 2007

Sobota, 14. apríla 2007

Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Čítať ďalej: Sobota, 14. apríla 2007

Nedeľa, 15. apríla 2007

Volal si v súžení a vytrhol som ťa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. apríla 2007

Pondelok, 16. apríla 2007

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. apríla 2007

Utorok, 17. apríla 2007

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Čítať ďalej: Utorok, 17. apríla 2007

Streda, 18. apríla 2007

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Streda, 18. apríla 2007

Štvrtok, 19. apríla 2007

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. apríla 2007

Piatok, 20. apríla 2007

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.

Čítať ďalej: Piatok, 20. apríla 2007