Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 11. apríla 2007

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2007

Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2007

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2007

Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2007

Volal si v súžení a vytrhol som ťa.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2007

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2007

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2007

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2007

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2007

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.

Register to read more...

KALENDÁR