Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. mája 2007

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu. Božou múdrosťou preniknutý človek si vo všetkom počína vo vedomí zodpovednosti pred Bohom. Preto, že sám od Boha veľa prijal a stále prijíma, má byť pre neho samozrejmosťou, že nebude odopierať dobrodenie svojím blížnym. Žiaľ, nie vždy sa tak deje. V SZ najmä proroci neustále upozorňovali vyvolený ľud na to, že na túto zásadu zabúda. Na tmavom pozadí ľudského zlyhania o to jasnejšie svieti vzor lásky a milosrdenstva Pána Ježiša Krista. On vyhľadával biednych, liečil chorých, sýtil hladných, zachraňoval z bied tela i ducha. On tiež povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil“ (J 13,15). Každý človek je natoľko kresťanom, nakoľko podľa Krista aj žije, nakoľko Ho nasleduje v službe lásky a milosrdenstva. Je pravdou, že dnes chcú mnohí podvodníci zneužiť naše kresťanské zmýšľanie a my musíme byť opatrní. To však neznamená, že smieme zabudnúť na krásny príklad milosrdného Samaritána z podobenstva Pána Ježiša. Práve vtedy Pán Ježiš povedal: „Choď a rob podobne!“ (L 10,37). Múdrosť k rozoznaniu naozajstnej potreby blížneho si vyprosme v modlitbách!