Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. mája 2007

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. Táto kapitola v našej Biblii nesie nadpis: „Odporúčanie múdrosti“. Autor tu naozaj odporúča získať a osvojiť si tento životný štýl, usmerňovaný Božou múdrosťou a bázňou, hľadaním Božej vôle pri nás. Šalamúna k takémuto životnému štýlu od detstva viedol jeho otec, Dávid, a vrelo odporúča vychovávať takto aj budúce generácie. Už v jeho dobe sa vo svete šírilo rozličné tmárstvo, hriech egoizmu, pýchy a nespravodlivosti. Takže nič nové pod slnkom. Naproti tomu život pod Božím vedením označuje Šalamún ako svetlú cestičku: „Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“. Iste bol svedkom toho, že dobrý príklad čistého života priťahoval mnohých zblúdilých. Ten ozajstný biely deň nastal vtedy, keď do nášho tmavého sveta prišiel Pán Ježiš. On ukázal príklad naozaj čistého, Bohu zasväteného života. On sám bol Svetlom sveta a na cestu svetla volá všetkých nás: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života“ (J 8,12). Jas tohto svetla sa má odrážať aj na našom živote a priťahovať iných. Kiež by to tak bolo! Kiež by Pán bol oslávený v našom živote!